Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató – partnerek


 

Az adatkezelő neve: Ezo-Med Centrum Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár Jutai út 30/b.

Levelezési címe: 7400 Kaposvár Jutai út 30/b.

Email elérhetősége: info@salesandmore.hu

Telefonos elérhetősége: +36-20-260-7270

WEB lapja: www.salesandmore.hu www.epitsdbrandet.hu , www.trb.hu

Hírlevél kezelő programja: AcyMailing Enterprise a saját honlapon.

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.


 

A Vállalkozás által kezelt személyes adatok: lásd az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontot

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést


 

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.

A Wordpress sütik a bejelentkezésekhez kellenek és hogy megjegyezze a felhasználót a böngésző.

YouTube - a beágyazott videó miatt

Google - a Tag Manager és az Analytics miatt

Avada - a fusionredux_current_tab.


 

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat gyűjt – megrendeléshez név, telefonszám, email cím, szállítási cím

ennek célja: megrendelt áru számlázása és kiszállítása

I. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama


 

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási vagy más szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Megbízók esetén

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

magánszemély megbízó családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap

Egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma

hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartás

a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig

felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma

jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása

a válasz kiküldésétől számított 5 év

CD-t, DVD-t rendelő magánszemélyek rendeléshez felvett adatai: név, email cím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszám

a rendelés teljesítése, számla kibocsátása. A megrendelés teljesítéséhez adattovábbítást végez a szállító / futár cég részére

a számla kibocsátását követő 8 év

üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült lista (név, cég, email, telefonszám)

dokumentálás, a résztvevők összesítése és egymásnak való továbbítása

a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videó

dokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőknek

a rendezvényszervezői üzleti tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a folytatólagos (nem egyszeri) szolgáltatás nem vehető igénybe.

III. Az adatkezelők köre


 

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a VÁLLALKOZÁS tulajdonosai / munkatársai / megbízottjai


 

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás


 

A Vállalkozás adattovábbítást végez: a CD, DVD, könyv megrendelések teljesítése céljából a szállító / futár cég részére.

Az adattovábbítás adatfeldolgozója: Complexpress Logisztika Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89,

További adattovábbítás: a számlázási adatokat a könyvelőjének továbbítja.


 

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.


 

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.


 

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu

koordináták:

É 47°30'56''; K 18°59'57''


 

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2018. május 16.

Ezo-Med Centrum Kft.


 


 

Keresés